Altana w Żurawnicy – miejsce odpoczynku na szlaku kajakowym

W Żurawicy zakończyła się budowa altany – miejsca postoju na szlaku kajakowym rzeki Wieprz.

Głównym założeniem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej na szlaku kajakowym rzeki Wieprz.
Realizacja zadania polegała na stworzeniu miejsca odpoczynku dla kajakarzy. Zakres zadania obejmował wykonanie altany, nawierzchni utwardzonej, stołów, ław, pojemnika na odpady i tablicy informacyjnej.
Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Koszt inwestycji to 50 000,00 zł, w tym grant przyznany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” w wysokości 46 670,00 zł.