Dofinasowanie na rozwój Stowarzyszenia Et Cetera

Stowarzyszenie Et Cetera, działające przy Centrum Kultury realizuje projekt „Zwiększenie potencjału Stowarzyszenia Et Cetera” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, którego operatorem jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.
W ramach projektu stowarzyszenie zakupi aparat fotograficzny oraz projektor. Aparat pozwoli na dokumentację wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenie, a projektor będzie wykorzystywany w trakcie spotkań rozwojowych dla seniorów i liderów społecznych z gminy Zwierzyniec oraz na szkolenia wewnętrzne dla członków stowarzyszenia.

Stowarzyszenie powstało w lutym 2019 roku, a założycielami są pracownicy i przyjaciele Centrum Kultury. Celem stowarzyszenia to przede wszystkim działania w sferze kultury i rozwoju społecznego, ochrony dziedzictwa narodowego, umacniania więzi z tradycją środowiska i regionu, aktywizacja i integracja działających w lokalnym środowisku grup społecznych i organizacji pozarządowych. Ważnym aspektem działalności stowarzyszenia jest aktywizacja osób starszych w gminie Zwierzyniec. Stowarzyszenie było zaangażowane w wydanie drugiej edycji Zwierzynieckiej Kroniki Mieszkańców, brało udział w organizacji Rockowiska oraz pomagało przy spektaklu „Willa Rózin” Fundacji Banina.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.