Historia Biblioteki

Początki Biblioteki w Zwierzyńcu sięgają lat 50. XX wieku, kiedy to z inicjatywy mieszkańców gminy podjęto zbiórkę darów książek na potrzeby nowo powstałej jednostki.

Siedzibą Biblioteki stał się Urząd Gminy, a w okresie późniejszym prywatne mieszkania. Sukcesywnie powiększający się księgozbiór wymagał przestrzeni, dlatego od 1976 r. placówkę przeniesiono do budynku byłej Szkoły Podstawowej, w której wydzielono miejsce na wypożyczalnię, czytelnię i oddział dla dzieci. W latach 80. w okolicznych miejscowościach funkcjonowało 6 punktów bibliotecznych.

Tragiczny w skutkach okazał się pożar budynku (12.01.1996r.) w którym mieściła się Biblioteka. Zniszczeniu uległa wtedy połowa księgozbioru (ponad 13 tysięcy woluminów) oraz większość dokumentacji.

W niedługim czasie starania władz i mieszkańców doprowadziły do zakupienia i remontu budynku byłej restauracji przy ulicy Słowackiego, gdzie Biblioteka jako samodzielna instytucja funkcjonowała do 2014 r.

Dodaj komentarz