Inicjatywy realizowane w ramach projektu DK+ Inicjatywy lokalne 2015

1. Inicjatywa „Aktywna kobieta ma wiele twarzy”

Projekt ma na celu przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych z różnych dziedzin, a także pikników rodzinnych. Autorkami inicjatywy są: Anna Szalczyńska, Barbara Hajduk, Ewa Zygmunt, Krystyna Żołdak.

Oto działania, które są realizowane w dwóch miejscowościach z terenu gminy Zwierzyniec – Sochach i Żurawnicy:

1. Warsztaty wizażu.

2. Zajęcia taneczno-ruchowe.

3. Warsztaty rękodzielnicze.

4. Warsztaty zdrowej kuchni.

5. Warsztaty animowania zabaw dla dzieci – malowania buziek.

6. Dwa pikniki rodzinne – jeden w Sochach, jeden w Żurawnicy.

Projekt – poprzez organizację różnego typu warsztatów skierowanych do kobiet – przyczyni się do aktywizacji osób dotychczas nieuczestniczących w różnych lokalnych przedsięwzięciach. Połączy także mieszkańców dwóch miejscowości, które wcześniej nie współpracowały ze sobą oraz umożliwi nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy Sochami, Żurawnicą a Centrum Kultury w Zwierzyńcu. Dzięki pomocy tej instytucji mieszkańcy będą mogli efektywniej organizować różnorodne wydarzenia na terenie swoich miejscowości. Projekt zaowocuje także rozwijaniem pasji i zainteresowań wśród kobiet nieaktywnych zawodowo.

2. Inicjatywa „Piękne rękoczyny – warsztaty rękodzieła”

Pomysł polega na organizacji warsztatów rękodzielniczych dla osób dotychczas nieuczestniczących w życiu kulturalnym gminy. Autorkami inicjatywy są mieszkanki Zwierzyńca: Marzena Lipiec, Iwona Kuczmowska, Anna Zaręba, Anna Marzec, Ewa Szpyra.

Oto zajęcia zaproponowane przez inicjatorki:

1. Warsztaty dekorowania oraz odnawiania przedmiotów i decoupage’u.

2. Warsztaty filcowania.

3. Warsztaty scrapbookingu.

4. Warsztaty quillingu.

5. Wystawa prac podsumowująca projekt.

Celem spotkań jest rozbudzenie zainteresowań w zakresie rękodzieła artystycznego – odnawiania i dekorowania przedmiotów codziennego użytku oraz tworzenia różnorodnych dekoracji. Warsztaty rękodzieła dadzą szansę wyłonienia lokalnych talentów, nauczą osoby nieuczestniczące dotąd w życiu kulturalnym obcowania ze sztuką i tworzenia sztuki.

Uwieńczeniem realizowanego projektu będzie wystawa prac w Centrum Kultury w Zwierzyńcu,która zainicjuje cykliczne prezentacje lokalnego rękodzieła.

3. Inicjatywa „Młodzi, zdolni, bez (s) cenni tworzą teatr”

Celem projektu jest stworzenie amatorskiej grupy teatralnej złożonej z dzieci (uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej), mieszkających na terenie miejscowości: Bagno. Turzyniec, Topólcza, Wywłoczka. Grupa teatralna nosi nazwę „Klucze do sceny”. Pomysłodawcą projektu jest Agnieszka Maciocha.

W ramach projektu odbywają się:

1. Próby do spektaklu i zajęcia warsztatowe.

2. Przygotowanie strojów i charakteryzacji

3. Spotkanie z instruktorem teatralno-scenicznym.

4. Wystawienie sztuki dla publiczności.

5. Wyjazd do Teatru Muzycznego w Lublinie i spotkanie integracyjne.

Inicjatywa umożliwi dzieciom z terenów wiejskich kontakt ze sztuką oraz da im szansę rozwijania talentów i zdolności aktorskich. Uczestnicy projektu będą mieli też okazję do zaprezentowania swoich umiejętności przed publicznością, która zyska możliwość uczestnictwa w wydarzeniu, jakiego dawno nie było w miejscowościach objętych inicjatywą – czyli w przedstawieniu teatralnym.

4. Inicjatywa „Od juniora do seniora”

Pomysł polega na organizacji warsztatów kulinarnych i artystycznych oraz festynu integracyjnego. Autorami inicjatywy są: opiekunowie Młodzieżowego Klubu w Obroczy – Grażyna Padyasek i Marek Padyasek oraz członkowie Młodzieżowego Klubu w Obroczy.

Oto działania w ramach inicjatywy:

1. Warsztaty zumby.

2. Warsztaty rękodzieła.

3. Stworzenie zbioru tradycyjnych przepisów kulinarnych.

4. Nabór do Galerii Młodych Artystów.

5. Warsztaty kulinarne prowadzone przez babcie.

6. Stworzenie zbioru gier i zabaw podwórkowych.

7. Festyn integracyjny z konkursem kulinarnym i Galerią Młodych Artystów.

Celem projektu jest przywrócenie dawnych tradycji rękodzielniczych, pogłębienie wiedzy na temat lokalnej kultury oraz rozwijanie twórczych zainteresowań i kreatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Warsztaty adresowane do osób w różnym wieku pozwalają na międzypokoleniową integrację. Zakończeniem projektu będzie festyn integracyjny dla wszystkich mieszkańców miejscowości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>