Biblioteka Publiczna

Pracownia komputerowa

W ramach realizacji projektu PROW, we wrześniu 2010 Biblioteka pozyskała nową pracownię komputerową. Zakupiono i oddano do użytku sprzęt niezbędny do wyposażenia dziesięciu stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz drukarkę laserową.

W obrębie budynku dostępna jest również sieć Wi-Fi.

Cel działania skupił się na zapewnieniu lepszego dostępu do Internetu i technologii informacyjnych w gminie Zwierzyniec, przyczyniając się tym samym do podniesienia jakości życia mieszkańców i osób odwiedzających miejscowość.

Korzystanie z pracowni jest nieodpłatne, dostępne w godzinach otwarcia Biblioteki. Służy jako źródło informacji i rozrywki, a także miejsce szkoleń komputerowych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Biblioteka Publiczna historia

Historia Biblioteki

Początki Biblioteki w Zwierzyńcu sięgają lat 50. XX wieku, kiedy to z inicjatywy mieszkańców gminy podjęto zbiórkę darów książek na potrzeby nowo powstałej jednostki.

Siedzibą Biblioteki stał się Urząd Gminy, a w okresie późniejszym prywatne mieszkania. Sukcesywnie powiększający się księgozbiór wymagał przestrzeni, dlatego od 1976 r. placówkę przeniesiono do budynku byłej Szkoły Podstawowej, w której wydzielono miejsce na wypożyczalnię, czytelnię i oddział dla dzieci. W latach 80. w okolicznych miejscowościach funkcjonowało 6 punktów bibliotecznych. (więcej…)

Dyskusyjny Klub Książki

Przy Bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki objęty patronatem Instytutu Książki.

W miłej, kameralnej atmosferze można przyjść i włączyć się w rozmowę o wybranych, ciekawych lekturach. Dzięki wsparciu z zewnątrz pozyskiwane są nowe pozycje książkowe, dodatkowo Instytut finansuje co roku spotkanie z wybranym twórcą literackim. W ramach tej współpracy udało się zaprosić Panią Annę Janko, która była naszym gościem 20 marca 2015 r.

Biblioteka Publiczna

Biblioteka dziś

Z dniem 1 stycznia 2014 Biblioteka włączona została w struktury Centrum Kultury, przy którym nadal realizuje zadania wynikające z założeń statutowych dla niej właściwych.

Księgozbiór liczy aktualnie ponad 14 tys. książek i jest sukcesywnie uzupełniany i aktualizowany. Różnorodność zasobów zaspokaja większość potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy Zwierzyniec oraz osób spoza niej. (więcej…)