Centrum Kultury

Cecyliańskie Śpiewanie

images

REGULAMIN
1. Organizator:
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu
2. Termin i miejsce:
26 listopada 2016 r. godz 14.00, kościół parafialny  pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu
3. Cele przeglądu:
-popularyzacja wartości uniwersalnych: miłosierdzie, miłość, pokój i dobro
– konfrontacja dorobku artystycznego oraz integracja chórów działających w naszym regionie
– możliwość wymiany doświadczeń, doskonalenie warsztatu
4. Założenia przeglądu:
– koncert ma formę przeglądu
– w przeglądzie mogą wziąć udział chóry działające przy instytucjach kultury oraz parafiach – zainteresowane tą formą artystycznej wypowiedzi
– chóry przygotowują 3 pieśni sakralne
5. Warunki uczestnictwa:
– nadesłanie karty zgłoszenia do 23 listopada 2016 r.
pod adres:
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu
ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec,
lub faxem: 84 687 26 60