kluby

Centrum Kultury kluby

Klub Seniora

Klub Seniora powstał w 1984 roku, Zwierzyniecki Klub współpracuje z klubami w Szczebrzeszynie, Józefowie, Tarnogrodzie, Krasnymstawie i Dołhobyczowie. Jego członkowie odnosili duże sukcesy na polu artystycznym m.in. w recytatorstwie. Klubowi przewodniczy Krystyna Szewczyk.