Chór „Cantata” podczas I Diecezialnej Pielgrzymki Rolników

Opublikowane:

10 maja odbyła się I Diecezjalna Pielgrzymka Rolników Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej do relikwii św. Izydora – patrona rolników – które znajdują się w kościele parafialnym w Topólczy. Parafia w tym dniu przeżywała swoje uroczystości odpustowe. Mszy św. przewodniczył biskup diecezji Marian Rojek. Muzyczną oprawę liturgii miał zaszczyt prowadzić chór CANTATA działający przy Centrum Kultury w Zwierzyńcu.

IMG_4666

Razem twórzmy kulturę

Opublikowane:

Dom Kultury+Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu otrzymało dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu „Razem twórzmy kulturę”, w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2015”. Celem projektu jest nawiązanie i utrzymywanie bliskiej współpracy ze społecznością lokalną, która dotąd nie uczestniczyła w działaniach Centrum Kultury w Zwierzyńcu. (więcej…)

Parada Postaci Literackich

Opublikowane:

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich zaprosiliśmy uczniów Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu do udziału w plenerowej imprezie, promującej literaturę i czytelnictwo. Scena amfiteatru ożywiła plejadę przeróżnych postaci książkowych oraz autorów, którzy je stworzyli. „Gościliśmy” m.in. Pippi, Piotrusia Pana, Alicję z Krainy Czarów, Gandalfa, Małą Mi, Pana Kleksa i Sindbada Żeglarza.

Za przygotowanie programów artystycznych klasy otrzymały w upominku książki, a radość ze spotkania udowodniła, że warto kontynuować pomysł Parady w następnych latach.

 

Klub Seniora

Opublikowane:

Klub Seniora powstał w 1984 roku, Zwierzyniecki Klub współpracuje z klubami w Szczebrzeszynie, Józefowie, Tarnogrodzie, Krasnymstawie i Dołhobyczowie. Jego członkowie odnosili duże sukcesy na polu artystycznym m.in. w recytatorstwie. Klubowi przewodniczy Krystyna Szewczyk.

Zamojskie Dni Folkloru

Opublikowane:

ZAMOJSKIE DNI FOLKLORU – to niecodzienne wydarzenie folklorystyczne organizowane w Zwierzyńcu przez Starostwo Powiatowe w Zamościu przy współpracy m.in. Centrum Kultury, cieszące się ogromną popularnością. W przeglądzie biorą udział zespoły śpiewacze, kapele, chóry i soliści z terenu powiatu zamojskiego. Uczestnicy prezentują się w repertuarze ludowym. W tym roku odbędzie się 16. edycja przeglądu – zapraszamy.

Zajęcia muzyczne i plastyczne

Opublikowane:

W Centrum Kultury prowadzone są zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży w trybie indywidualnym (nauka gry na instrumentach i śpiew solowy) oraz grupowym (zespoły wokalne).

W sekcji indywidualnej zajęcia obejmują naukę gry na:

 • pianinie
 • keyboardzie
 • gitarze
 • trąbce
 • klarnecie

Zajęcia te są dostosowane do umiejętności i potrzeb indywidualnych ucznia.

W sekcji wokalnej zajęcia solowe obejmują:

 • pracę nad aparatem głosowym
 • ćwiczenia dykcyjne
 • poszerzanie repertuaru muzycznego, dostosowanego do wieku ucznia

Pracownia plastyczna przy Centrum Kultury prowadzi indywidualne zajęcia plastyczne z zakresu:

 • malarstwa
 • rzeźby
 • rysunku
 • grafiki (monotypia)

Cyklicznie organizuje plenery malarskie i rzeźbiarskie o zasięgu ogólnopolskim dla twórców profesjonalnych i amatorów.

Opublikowane:

DKF w Zwierzyńcu powstał na bazie powodzenia Letniej Akademii Filmowej – ogólnopolskiego wydarzenia filmowego odbywającego się co roku w sierpniu. 

Celem działalności DKF „Zwierzyńczyk” jest upowszechnianie kultury filmowej w środowisku Zwierzyńca i okolic, zwłaszcza wśród miejscowej inteligencji i uczniów szkół średnich. Działalność ta polega na cotygodniowej prezentacji filmów szczególnie wartościowych pod względem artystycznym, w tym prezentacji dzieł archiwalnych uznanych za klasykę kina, połączonych z wykładami i prelekcjami krytyków filmowych. W ramach pokazów filmowych prezentowane są zarówno filmy archiwalne – klasyka kina, jak również nowe filmy artystyczne.

Filmy, zarówno nowości, jak i dzieła klasyczne są opatrzone wykładem krytycznym. Seanse w ramach DKF odbywają się zawsze w czwartki.

Statut

Opublikowane:

Zał. do uchwały
Nr XLVIII / 354/13
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dn. 28 listopada 2013 r.

Statut

Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej

w Zwierzyńcu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, zwane dalej „Centrum” jest samorządową instytucją powołaną uchwałą Rady Miejskiej.

§2

Centrum działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /j.t. Dz. U. z 2012 r. poz 406/.

2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm./.

3. Niniejszego statutu. (więcej…)

Historia Centrum Kultury

Opublikowane:

Gminny Ośrodek Kultury w Zwierzyńcu został powołany 20 marca 1979 roku. Pierwszym dyrektorem został Andrzej Habel (1979-81), później kolejno placówką tą kierowali Jan Kaczmarski (1981), Jerzy Borowiec (1982), Marek Golec (1983), Andrzej Miazga (1983-2001), Marek Marcola (2001-2007), Marek Zygmunt (2007-2014) i od 20 listopada 2014 roku Edyta Sadło.

Siedzibą GOK został budynek tzw. starej szkoły, chociaż jego remont został ukończony dopiero w 1983 roku. W tymże roku GOK organizuje po raz pierwszy Dni Zwierzyńca. Rok później Dni Folkloru Zamojszczyzny, które od 1999 roku, po reaktywacji zwane są Zamojskimi Dniami Folkloru. W 1987 roku udaje się utworzyć Izbę Muzealną przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Zwierzyńca. W dniach 15-28.08.1988 roku po raz pierwszy odbywają się Ogólnopolskie Warsztaty Wokalistów Jazzowych z udziałem m. in. Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Impreza ta gości w Zwierzyńcu kilka lat. (więcej…)