Statut

Opublikowane:

Zał. do uchwały
Nr XLVIII / 354/13
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dn. 28 listopada 2013 r.

Statut

Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej

w Zwierzyńcu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, zwane dalej „Centrum” jest samorządową instytucją powołaną uchwałą Rady Miejskiej.

§2

Centrum działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /j.t. Dz. U. z 2012 r. poz 406/.

2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm./.

3. Niniejszego statutu. (więcej…)

Historia Centrum Kultury

Opublikowane:

Gminny Ośrodek Kultury w Zwierzyńcu został powołany 20 marca 1979 roku. Pierwszym dyrektorem został Andrzej Habel (1979-81), później kolejno placówką tą kierowali Jan Kaczmarski (1981), Jerzy Borowiec (1982), Marek Golec (1983), Andrzej Miazga (1983-2001), Marek Marcola (2001-2007), Marek Zygmunt (2007-2014) i od 20 listopada 2014 roku Edyta Sadło.

Siedzibą GOK został budynek tzw. starej szkoły, chociaż jego remont został ukończony dopiero w 1983 roku. W tymże roku GOK organizuje po raz pierwszy Dni Zwierzyńca. Rok później Dni Folkloru Zamojszczyzny, które od 1999 roku, po reaktywacji zwane są Zamojskimi Dniami Folkloru. W 1987 roku udaje się utworzyć Izbę Muzealną przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Zwierzyńca. W dniach 15-28.08.1988 roku po raz pierwszy odbywają się Ogólnopolskie Warsztaty Wokalistów Jazzowych z udziałem m. in. Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Impreza ta gości w Zwierzyńcu kilka lat. (więcej…)

Szybki Kwartet

Opublikowane:

„Szybki kwartet” – jest projektem artystycznym czworga pasjonatów dotyczącym różnych obszarów muzyki.

Zespół powstał w 2007 roku z inicjatywy Anny Bezpalko-Wasiołek, Waldemara Paska, Mariana Wasiołka i Piotra Trojanowskiego.

Jego członkami są artyści zawodowo związani z muzyką koncertujący na scenach regionu zamojskiego.

Prawie wszyscy z nich edukują młodzież w Zwierzynieckim Centrum Kultury i innych placówkach.

Wykonują różnorodną muzykę. W ich repertuarze są utwory:

1) czysto wokalne (a capella) różnych epok i stylów (od muzyki sakralnej do rozrywkowej) na 3 i 4 głosy

2) instrumentalne i wokalno-instrumentalne z akompaniamentem fortepianu, gitary, kontrabasu, klarnetu, saksofonu, piszczałek etnicznych, banjo i mandoliny.

Z najważniejszych koncertów należy wymienić dwa koncerty poświęcone pamięci papieża Jana Pawła II w 2012 i 2014 roku.

Główne osiągnięcia:

Nagroda Grand Prix na V Przeglądzie Piosenki Pielgrzymkowej „Śpiewając w drodze” Sczebrzeszyn 2010.

Nagroda specjalna za odważne poszukiwania twórcze na Spotkaniach z Poezją Papieską i Piosenką Religijną w Józefowie.

Kapela Zwierzyniecka

Opublikowane:

Kapela Zwierzyniecka

 

Kapela powstała w 1996 roku z inicjatywy Marka Golca przy Teatrze Ludowym w Topólczy. W tym samym roku zespół przyjął zaproszenie do współpracy z Domem Kultury w Zwierzyńcu. W swojej twórczości kapela czerpie inspiracje z kultury muzycznej terenów Polski południowo – wschodniej.

Repertuar opiera na tradycyjnych rytmach i melodiach ludowych. Obecnie repertuar poszerzono o aranżacje utworów folkoru miejskiego. Kapela wykonała setki koncertów w kraju oraz poza jego granicami (Ukraina, Węgry). Z powodzeniem bierze udział w wielu prestiżowych festiwalach i przeglądach. (więcej…)

Zespół Wokalny Kręciołki

Opublikowane:

Kręciołki – to dziecięcy zespół wokalny działający przy Centrum Kultury od października 2008 r. W repertuarze zespołu znajdują się piosenki w ciekawych aranżacjach dostosowane do wieku grupy.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (wtorek godzina 15.15), a ich efektem są występy zespołu na imprezach organizowanych na terenie gminy Zwierzyniec.

Formacja Tańca Luzmix

Opublikowane:

Zajęcia taneczne prowadzone przez Annę Bezpalko- Wasiołek, skierowane są do grupy dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Formacja istnieje od grudnia 2014, próby odbywają się w każdy piątek o godzinie 15.00.

Opracowywane układy taneczne mają formę inscenizacji, co daje dzieciom możliwość pokazania i zaprezentowania siebie w tańcu. Zajęcia z tańca wspierają rozwój , zainteresowania, uzdolnienia, uczą dzieci systematyczności, obowiązku i samodyscypliny.

Chór Cantata

Opublikowane:

CHÓR CANTATA

Chór mieszany CANTATA śpiewa przy Centrum Kultury w Zwierzyńcu od października 2005 roku.

Wspólne zainteresowania muzyczne skupiają w zespole ludzi różnych profesji- rolników, nauczycieli i ekonomistów- miłośników śpiewu chóralnego, którzy postanowili realizować w nim swoje muzyczne pasje. Kierownikiem artystycznym i dyrygentem chóru jest Anna Bezpalko- Wsiołek.

Podstawę repertuaru stanowią utwory a`capella obejmując pieśni religijne i ludowe, a także utwory muzyki rozrywkowej.

Chór CANTATA ma na swoim koncie kilka konkursowych sukcesów: (więcej…)

Pracownia komputerowa

Opublikowane:

W ramach realizacji projektu PROW, we wrześniu 2010 Biblioteka pozyskała nową pracownię komputerową. Zakupiono i oddano do użytku sprzęt niezbędny do wyposażenia dziesięciu stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz drukarkę laserową.

W obrębie budynku dostępna jest również sieć Wi-Fi.

Cel działania skupił się na zapewnieniu lepszego dostępu do Internetu i technologii informacyjnych w gminie Zwierzyniec, przyczyniając się tym samym do podniesienia jakości życia mieszkańców i osób odwiedzających miejscowość.

Korzystanie z pracowni jest nieodpłatne, dostępne w godzinach otwarcia Biblioteki. Służy jako źródło informacji i rozrywki, a także miejsce szkoleń komputerowych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Dane teleadresowe

Opublikowane:

Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu

ul. Słowackiego 2

22-470 Zwierzyniec

tel./fax 84/ 68 73 283

biblioteka_zwierzyniec@op.pl

czynna poniedziałek – sobota 9:00 – 17:00 (kwiecień – październik), 8:00 – 16:00

(listopad – marzec)