Parada Postaci Literackich

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich zaprosiliśmy uczniów Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu do udziału w plenerowej imprezie, promującej literaturę i czytelnictwo. Scena amfiteatru ożywiła plejadę przeróżnych postaci książkowych oraz autorów, którzy je stworzyli. „Gościliśmy” m.in. Pippi, Piotrusia Pana, Alicję z Krainy Czarów, Gandalfa, Małą Mi, Pana Kleksa i Sindbada Żeglarza. Za przygotowanie programów … Czytaj dalejParada Postaci Literackich

Zamojskie Dni Folkloru

ZAMOJSKIE DNI FOLKLORU – to niecodzienne wydarzenie folklorystyczne organizowane w Zwierzyńcu przez Starostwo Powiatowe w Zamościu przy współpracy m.in. Centrum Kultury, cieszące się ogromną popularnością. W przeglądzie biorą udział zespoły śpiewacze, kapele, chóry i soliści z terenu powiatu zamojskiego. Uczestnicy prezentują się w repertuarze ludowym. W tym roku odbędzie się 16. edycja przeglądu – zapraszamy.

Zajęcia muzyczne i plastyczne

W Centrum Kultury prowadzone są zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży w trybie indywidualnym (nauka gry na instrumentach i śpiew solowy) oraz grupowym (zespoły wokalne). W sekcji indywidualnej zajęcia obejmują naukę gry na: pianinie keyboardzie gitarze trąbce klarnecie Zajęcia te są dostosowane do umiejętności i potrzeb indywidualnych ucznia. W sekcji wokalnej zajęcia solowe obejmują: pracę … Czytaj dalejZajęcia muzyczne i plastyczne

DKF w Zwierzyńcu powstał na bazie powodzenia Letniej Akademii Filmowej – ogólnopolskiego wydarzenia filmowego odbywającego się co roku w sierpniu.  Celem działalności DKF „Zwierzyńczyk” jest upowszechnianie kultury filmowej w środowisku Zwierzyńca i okolic, zwłaszcza wśród miejscowej inteligencji i uczniów szkół średnich. Działalność ta polega na cotygodniowej prezentacji filmów szczególnie wartościowych pod względem artystycznym, w tym … Czytaj dalej

Cennik Usług Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej

CENNIK USŁUG
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

I. Wynajem sal:
-narady, szkolenia – 80zł/godz. + VAT
-działalność kulturalno-oświatowa i rekreacyjna – cena do uzgodnienia
-przyjęcia rodzinne (w tym wesela, chrzty) – cena do uzgodnienia
-sala kina „Skarb” – 80 zł/ godz. + VAT

Czytaj dalejCennik Usług Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej

Statut

Zał. do uchwały
Nr XLVIII / 354/13
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dn. 28 listopada 2013 r.

Statut

Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej

w Zwierzyńcu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, zwane dalej „Centrum” jest samorządową instytucją powołaną uchwałą Rady Miejskiej.

§2

Centrum działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /j.t. Dz. U. z 2012 r. poz 406/.

2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm./.

3. Niniejszego statutu.

Czytaj dalejStatut

Historia Centrum Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Zwierzyńcu został powołany 20 marca 1979 roku. Pierwszym dyrektorem został Andrzej Habel (1979-81), później kolejno placówką tą kierowali Jan Kaczmarski (1981), Jerzy Borowiec (1982), Marek Golec (1983), Andrzej Miazga (1983-2001), Marek Marcola (2001-2007), Marek Zygmunt (2007-2014) i od 20 listopada 2014 roku Edyta Sadło.

Siedzibą GOK został budynek tzw. starej szkoły, chociaż jego remont został ukończony dopiero w 1983 roku. W tymże roku GOK organizuje po raz pierwszy Dni Zwierzyńca. Rok później Dni Folkloru Zamojszczyzny, które od 1999 roku, po reaktywacji zwane są Zamojskimi Dniami Folkloru. W 1987 roku udaje się utworzyć Izbę Muzealną przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Zwierzyńca. W dniach 15-28.08.1988 roku po raz pierwszy odbywają się Ogólnopolskie Warsztaty Wokalistów Jazzowych z udziałem m. in. Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Impreza ta gości w Zwierzyńcu kilka lat.

Czytaj dalejHistoria Centrum Kultury

Szybki Kwartet

„Szybki kwartet” – jest projektem artystycznym czworga pasjonatów dotyczącym różnych obszarów muzyki. Zespół powstał w 2007 roku z inicjatywy Anny Bezpalko-Wasiołek, Waldemara Paska, Mariana Wasiołka i Piotra Trojanowskiego. Jego członkami są artyści zawodowo związani z muzyką koncertujący na scenach regionu zamojskiego. Prawie wszyscy z nich edukują młodzież w Zwierzynieckim Centrum Kultury i innych placówkach. Wykonują … Czytaj dalejSzybki Kwartet