„Razem twórzmy kulturę” – informacje o projekcie

Dom Kultury+Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu otrzymało dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu „Razem twórzmy kulturę”, w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2015″. Celem projektu jest nawiązanie i utrzymanie bliskiej współpracy ze społecznością lokalną poprzez aktywizację mieszkańców, zdiagnozowanie potrzeb kulturalnych, a następnie przeprowadzenie konkursu inicjatyw i wspólną realizację najciekawszych projektów.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o projekcie:

Tytuł projektu: „Razem twórzmy kulturę”.
Wnioskodawca i Realizator: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu

Zespół projektowy:
1. Edyta Sadło – dyrektor CKiBP w Zwierzyńcu, koordynator projektu
2. Ewa Bartnik
3. Teresa Marcinkowska

Czas trwania projektu: 16 lutego 2015 – 30 listopada 2015

Cel główny projektu

Celem projektu jest nawiązanie i utrzymywanie bliskiej współpracy ze społecznością lokalną, dotychczas nieuczestniczącą w działaniach Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu. Chcemy zaktywizować mieszkańców gminy, dać im szansę współtworzenia oferty kulturalnej – odpowiadającej ich potrzebom, wykorzystującej ich potencjał.

Na jakie potrzeby odpowiada projekt?

Choć dotychczas Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna nie współdziałało z mieszkańcami w zakresie tworzenia oferty kulturalnej, to ostatnio pojawiło się sporo inicjatyw i pomysłów. Mieszkańcy chętnie uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez Centrum Kultury. Aktywność w sferze inicjatyw społecznych istnieje i wzbudza zainteresowanie. Dzięki projektowi „Razem twórzmy kulturę” inicjatywy te mają szansę na realizację.

Działania kierujemy głównie do:

  • kobiet wychowujących dzieci nieaktywnych zawodowo
  • kobiet zaangażowanych w działalność Kół Gospodyń Wiejskich oraz innych organizacji i grup nieformalnych,
  • seniorów (członków Klubu Seniora i niezrzeszonych),
  • członków młodzieżowych grup formalnych i nieformalnych,
  • organizacji pozarządowych,
  • dzieci i młodzieży zaangażowanych w wolontariat,
  • grup hobbystycznych.

Na czym polega projekt „Razem twórzmy kulturę”?

Projekt jest dwuetapowy. Pierwszym etapem jest diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców i konkurs inicjatyw lokalnych. Drugi etap to czas realizacji inicjatyw wyłonionych podczas konkursu. Na realizację zwycięskich projektów Narodowe Centrum Kultury przekaże kwotę do 22 tysięcy złotych.

I Etap – Diagnoza potrzeb i konkurs inicjatyw

1. Marzec-maj 2015 r.przeprowadzenie diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców obejmuje szereg spotkań z mieszkańcami Gminy Zwierzyniec, ankiety i wywiady. Podczas spotkań z mieszkańcami będziemy rozmawiać na temat tego, w jakich wydarzeniach kulturalnych chcieliby uczestniczyć, poznamy lokalne zasoby, a także zaprezentujemy przykłady ciekawych projektów, realizowanych z powodzeniem w innych ośrodkach. Na podstawie zebranego materiału powstanie zbiorcza diagnoza, która będzie pomocna przy kształtowaniu oferty Centrum Kultury w latach następnych.

2. Czerwiec 2015 r. – ogłosimy konkurs inicjatyw lokalnych, w którym grupy mieszkańców będą mogły zgłaszać swoje pomysły. Do konkursu będzie można zgłosić np. festyny, happeningi, imprezy artystyczne lub warsztaty i zajęcia edukacyjne. Wnioski będzie można składać w dniach 1-15.06.2015. W pierwszej połowie czerwca planowane są także warsztaty dla osób biorących udział w konkursie, podczas których pokażemy, jak prawidłowo opisać swój pomysł, uzasadnić potrzebę jego realizacji oraz jakiego rodzaju wydatki mogą być ponoszone w ramach zaplanowanych działań. Podczas konkursu zostanie wyłonionych od 3 do 7 najciekawszych inicjatyw. Zwycięzcy otrzymają dotację na realizację swoich pomysłów – na tę część projektu Centrum Kultury w Zwierzyńcu może otrzymać wsparcie z NCK w wysokości do 22 tysięcy złotych. Na zakończenie pierwszego etapu projektu planujemy seminarium podsumowujące dla wszystkich zainteresowanych.

II etap – Realizacja inicjatyw lokalnych

1. Lipiec-październik 2015 r. – realizacja inicjatyw wyłonionych w konkursie. Razem z autorami wybranych projektów opracujemy plan realizacji. Najważniejsza zasada jest taka, że to mieszkańcy poprzez swoją aktywność realizują projekty – Centrum Kultury pełni rolę instytucji wspierającej i finansuje wydatki w ramach przedstawionego wcześniej planu.

2. Październik-listopad 2015 r. – podsumowanie wszystkich działań. Po zakończeniu projektów zaprezentujemy przykłady działań lokalnych w formie seminarium, na które zaprosimy uczestników oraz wszystkich zainteresowanych. Liczymy na ciekawe podsumowania, cenną wymianę doświadczeń oraz kolejne pomysły, które pozwolą utrzymać bliską współpracę Centrum Kultury z przedstawicielami lokalnej społeczności.

Co chcemy osiągnąć?

Naszym najważniejszym celem jest, aby mieszkańcy traktowali Centrum Kultury jako miejsce otwarte dla wszystkich członków społeczności gminy. Chcemy stworzyć warunki dla rozwoju inicjatyw oddolnych i zachęcić do włączenia się w proces tworzenia oferty kulturalnej.

Mamy nadzieję, że osoby, które do tej pory nie uczestniczyły w życiu kulturalnym uaktywnią się i odkryją swój potencjał. Będziemy wspierać wspólnoty w realizacji inicjatyw kulturalnych i społecznych, pomożemy wyłonić lokalnych liderów. Liczymy na to, że tak zapoczątkowana współpraca będzie się rozwijać w kolejnych latach.

Już teraz możesz zgłosić swoją inicjatywę. Przyjdź na spotkanie lub po prostu odwiedź nas w godzinach pracy Centrum Kultury. Możesz także skontaktować się z nami przez e-mail lub telefon, które znajdziesz na dole strony.


Projekt „Razem twórzmy kulturę” jest realizowany przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w Zwierzyńcu dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015”.

nck-dkplus-logo

Dodaj komentarz