Razem twórzmy kulturę

Dom Kultury+Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu otrzymało dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu „Razem twórzmy kulturę”, w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2015”. Celem projektu jest nawiązanie i utrzymywanie bliskiej współpracy ze społecznością lokalną, która dotąd nie uczestniczyła w działaniach Centrum Kultury w Zwierzyńcu.

Projekt jest dwuetapowy.

Pierwszym etapem będzie przeprowadzenie diagnozy społecznej, czyli m. in. cyklu spotkań z osobami i grupami, które chciałyby się angażować w działania kulturalne na terenie gminy Zwierzyniec. Takie spotkania i rozmowy pozwolą poznać potrzeby i oczekiwania różnych środowisk w zakresie kultury oraz możliwości ich zaspokojenia.

Następnie Centrum Kultury w Zwierzyńcu ogłosi konkurs inicjatyw lokalnych, w którym będą mogły uczestniczyć nieformalne grupy i organizacje z terenu gminy. Do konkursu będzie można zgłosić np. festyny, happeningi, imprezy artystyczne lub warsztaty i zajęcia edukacyjne. Podczas konkursu zostanie wyłonionych od 3 do 7 najciekawszych inicjatyw.

Zwycięzcy otrzymają dotację na na realizację swoich pomysłów – na tę część projektu Centrum Kultury w Zwierzyńcu może otrzymać wsparcie z NCK w wysokości do 22 tys. złotych.

Zobacz szczegółowe informacje o projekcie.

nck-dkplus-logo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>