Sukces Krzysztofa Dałka z Klubu Plastyka

Krzysztof Dałek z Klubu Plastyka działającego przy Centrum Kultury w Zwierzyńcu zajął I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym Skarby Województwa Lubelskiego organizowanym przez Bursę Szkolną w Białej Podlaskiej. Prace powstały pod kierunkiem instruktora Marka Golca.