Tworzymy własną aplikację!

Być autorem gry na smartfona to brzmi dumnie? Oczywiście! I taką szansę ma młodzież z miasta i gminy Zwierzyniec, bowiem Centrum Kultury pozyskało grant fundacji BGK „Na 100 Niepodległa”. Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży na temat procesu odzyskiwania niepodległości w kontekście lokalnym i aktywne włączenie ich w świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości wraz z nabyciem nowych umiejętności przy współpracy z osobami w różnym wieku i instytucjami.
Zadanie będzie polegać na opracowaniu szlaku historycznego, a na tej podstawie gry terenowej na smartfony, przy bezpośrednim udziale dzieci i młodzieży z miasta i gminy Zwierzyniec. Zadanie będzie realizowane we współpracy z osobami dorosłymi i seniorami z gminy Zwierzyniec. Seniorzy zostaną poproszeni o podzielenie się swoją wiedzą i wspomnieniami, które, jako archiwa historii mówionej, zostaną wykorzystane w grze. Zostanie wytyczony szlak historyczny, a podczas warsztatów młodzież nauczy się tworzyć gry. Gra zostanie udostępniona jako bezpłatna aplikacja, a dodatkowo zostanie opracowana ulotka ze szklakiem historycznym i informacjami na temat gry.
Projekt  „Nasza Mała Niepodległa” dofinansowany przez Fundację BGK  im. J. K. Steczkowskiego w Konkursie Grantowym  „Na 100 Niepodległa”

Dodaj komentarz